8 วัน คลาสสิคยุโรปตะวันออก ( 3 ประเทศสุดคุ้ม ..... เยอรมนี – ออสเตรีย – เชก)

683 จำนวนผู้เข้าชม  | 

8 วัน คลาสสิคยุโรปตะวันออก ( 3 ประเทศสุดคุ้ม ..... เยอรมนี – ออสเตรีย – เชก)

8 วัน คลาสสิคยุโรปตะวันออก 
 
( 3 ประเทศสุดคุ้ม ..... เยอรมนี – ออสเตรีย – เชก) 
 
 
สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) 
 
 
ราคาเริ่มต้น 63,900 บาท
 
(ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น...แต่รวมทิปหัวหน้าทัวร์และคนขับรถแล้ว)
 

 วันเดินทาง เดือนมีนาคม - เมษายน 2563
 
 ดาวโหลดรายการทัวร์  คลิ๊ก!!

Powered by MakeWebEasy.com